Please wait...


अमरकोष पाठांतर स्पर्धा

Organized by संस्कृत भारती, पनवेल

DAYS
HOURS
MINUTES
SECOND

Time Left for Competition

Registration is closed

Venue : Panvel, Raigad, MAHARASHTRA, India
Start Date : 25-08-2018
DAYS
HOURS
MINUTES
SECOND

Time Left for Registration

  • How to download receipt


  • How to pay competition fees


  • How to download receipt


  • How to pay competition fees


About Competition

ही स्पर्धा केवळ पनवेल मधील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आहे. स्पर्धा ८वी, ९वी, १०वी अशा तीन गटात होईल, विद्यार्थ्यांनी त्या त्या इयत्तेच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या अमरकोषाच्या ओळीच (संपूर्ण अमरकोष) तोंडपाठ म्हणायच्या आहेत. पाठांतर, उच्चार व सादरीकरण हे स्पर्धेचे निकष राहतील.

Basic Information

Organized by :
संस्कृत भारती, पनवेल
Competition Start Date :
25-08-2018
Competition Start Time :
2:30 PM
Competition Platform :
Physical Presence
Online Registration End Date :
12-08-2018
Address :
कृष्णभारती सभागृह, टिळक मार्ग, धुतपापेश्वर कारखान्यामागे,पनवेल
City :
Panvel
District :
Raigad
State :
MAHARASHTRA
Country :
India
This is In taluka competition

Facilities

Accomodation :
Food :
Transportation :
Wi-Fi :

Message Organizer

Communicate with organizer You can drop your message/query to organizers of this competition.
Competition Groups

Group Name 8th/८वी
Age Group ALL
Gender All
Start Date 25-08-2018
End Date 25-08-2018
Rules DOWNLOAD Rules
Fees No Participation Fees
Special Instructions १. ही स्पर्धा केवळ पनवेल मधील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आहे. २. विद्यार्थ्यांनी ८वीच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या अमरकोषाच्या ओळीच (संपूर्ण अमरकोष) तोंडपाठ म्हणायच्या आहेत. पाठांतर, उच्चार व सादरीकरण हे स्पर्धेचे निकष राहतील. ३. स्पर्धा दुपारी ३ ते ५ या वेळेत होईल. ४. आयोजकांचा निर्णय अंतिम राहील
Coordinator
Name Email Contact Number
श्री. विक्रांत जोशी vikvjos@rediffmail.com 9867260147

Total Prizes 3
Prize Prize description Prize Money
प्रथम पारितोषिक बक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल -
द्वितीय पारितोषिक बक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल -
तृतीय पारितोषिक बक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल -
Group Name 9th/९वी
Age Group ALL
Gender All
Start Date 25-08-2018
End Date 25-08-2018
Rules DOWNLOAD Rules
Fees No Participation Fees
Special Instructions १. ही स्पर्धा केवळ पनवेल मधील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आहे. २. विद्यार्थ्यांनी ९वीच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या अमरकोषाच्या ओळीच (संपूर्ण अमरकोष) तोंडपाठ म्हणायच्या आहेत. पाठांतर, उच्चार व सादरीकरण हे स्पर्धेचे निकष राहतील. ३. स्पर्धा दुपारी ५ ते ७ या वेळेत होईल. ४. आयोजकांचा निर्णय अंतिम राहील

Total Prizes 3
Prize Prize description Prize Money
प्रथम पारितोषिक बक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल -
द्वितीय पारितोषिक बक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल -
तृतीय पारितोषिक बक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल -
Group Name 10th/१०वी
Age Group ALL
Gender All
Start Date 25-08-2018
End Date 25-08-2018
Rules DOWNLOAD Rules
Fees No Participation Fees
Special Instructions १. ही स्पर्धा केवळ पनवेल मधील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आहे. २. विद्यार्थ्यांनी १०वीच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या अमरकोषाच्या ओळीच (संपूर्ण अमरकोष) तोंडपाठ म्हणायच्या आहेत. पाठांतर, उच्चार व सादरीकरण हे स्पर्धेचे निकष राहतील. ३. स्पर्धा दुपारी २.३० ते ५ या वेळेत नित्यानंद निलय गुरुकुल, गोखले हॉल जवळ होईल. ४. आयोजकांचा निर्णय अंतिम राहील

Total Prizes 3
Prize Prize description Prize Money
प्रथम पारितोषिक बक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल -
द्वितीय पारितोषिक बक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल -
तृतीय पारितोषिक बक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल -

COMPETITION VENUE MAP


Please wait...