loaderLoading...


अमरकोष पाठांतर स्पर्धा COMPETITION

Organized by संस्कृत भारती, पनवेल

DAYS
HOURS
MINUTES
SECOND

Time Left for Competition

Registration is closed

Venue : Panvel, Raigad, MAHARASHTRA, India
Date : 25-08-2018
DAYS
HOURS
MINUTES
SECOND

Time Left for Registration

About Competition

ही स्पर्धा केवळ पनवेल मधील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आहे. स्पर्धा ८वी, ९वी, १०वी अशा तीन गटात होईल, विद्यार्थ्यांनी त्या त्या इयत्तेच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या अमरकोषाच्या ओळीच (संपूर्ण अमरकोष) तोंडपाठ म्हणायच्या आहेत. पाठांतर, उच्चार व सादरीकरण हे स्पर्धेचे निकष राहतील.

Basic Information

Organized by :
संस्कृत भारती, पनवेल
Competition Start Date :
25-08-2018
Competition Start Time :
2:30 PM
Competition Platform :
Physical Presence
Online Registration End Date :
12-08-2018
Address :
कृष्णभारती सभागृह, टिळक मार्ग, धुतपापेश्वर कारखान्यामागे,पनवेल
City :
Panvel
District :
Raigad
State :
MAHARASHTRA
Country :
India
This is In taluka competition

Facilities

Wi-Fi :
No
Accomodation :
No
Transportation :
No
Food :
No

Message Organizer

Communicate with organizer You can drop your message/query to organizers of this competition.
Competition Groups

Group Name8th/८वी
Sub CategoryRecitation
Age GroupALL
GenderAll
Start Date25-08-2018
End Date25-08-2018
RulesDOWNLOAD Rules
Fees No Participation Fees
Special Instructions१. ही स्पर्धा केवळ पनवेल मधील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आहे. २. विद्यार्थ्यांनी ८वीच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या अमरकोषाच्या ओळीच (संपूर्ण अमरकोष) तोंडपाठ म्हणायच्या आहेत. पाठांतर, उच्चार व सादरीकरण हे स्पर्धेचे निकष राहतील. ३. स्पर्धा दुपारी ३ ते ५ या वेळेत होईल. ४. आयोजकांचा निर्णय अंतिम राहील
Coordinator
NameEmailContact Number
श्री. विक्रांत जोशीvikvjos@rediffmail.com9867260147

Total Ranks 3
प्रथम पारितोषिकबक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल
द्वितीय पारितोषिकबक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल
तृतीय पारितोषिकबक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल
Group Name9th/९वी
Sub CategoryRecitation
Age GroupALL
GenderAll
Start Date25-08-2018
End Date25-08-2018
RulesDOWNLOAD Rules
Fees No Participation Fees
Special Instructions१. ही स्पर्धा केवळ पनवेल मधील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आहे. २. विद्यार्थ्यांनी ९वीच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या अमरकोषाच्या ओळीच (संपूर्ण अमरकोष) तोंडपाठ म्हणायच्या आहेत. पाठांतर, उच्चार व सादरीकरण हे स्पर्धेचे निकष राहतील. ३. स्पर्धा दुपारी ५ ते ७ या वेळेत होईल. ४. आयोजकांचा निर्णय अंतिम राहील

Total Ranks 3
प्रथम पारितोषिकबक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल
द्वितीय पारितोषिकबक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल
तृतीय पारितोषिकबक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल
Group Name10th/१०वी
Sub CategoryRecitation
Age GroupALL
GenderAll
Start Date25-08-2018
End Date25-08-2018
RulesDOWNLOAD Rules
Fees No Participation Fees
Special Instructions१. ही स्पर्धा केवळ पनवेल मधील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आहे. २. विद्यार्थ्यांनी १०वीच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या अमरकोषाच्या ओळीच (संपूर्ण अमरकोष) तोंडपाठ म्हणायच्या आहेत. पाठांतर, उच्चार व सादरीकरण हे स्पर्धेचे निकष राहतील. ३. स्पर्धा दुपारी २.३० ते ५ या वेळेत नित्यानंद निलय गुरुकुल, गोखले हॉल जवळ होईल. ४. आयोजकांचा निर्णय अंतिम राहील

Total Ranks 3
प्रथम पारितोषिकबक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल
द्वितीय पारितोषिकबक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल
तृतीय पारितोषिकबक्षीस स्वरूप स्पर्धेच्या दिवशी कळेल

COMPETITION VENUE MAP


Please wait...